Do wpisu przyczynił się jeden z naszych klientów, który zgłosił zapotrzebowanie na urządzenie, które będzie mógł wykorzystać do pomiarów wnęk okiennych. Chodziło w głównej mierze o pomiar łuków pionowych w oknach oraz drzwiach. Idealnym narzędziem do tego typu pomiarów jest Leica 3D Disto. Zaszyta w tym instrumencie funkcja skanowania w pionie idealnie wpasowała by się w potrzeby naszego klienta. Dodatkowo 3D Disto z automatu wygeneruje nam plik w formacie DXF, który to może zostać poddany obróbce w programie typu CAD.  Budżet zaplanowany na zakup rozwiązania pomiarowego nie pozwolił na to aby wyposażyć firmę w skaner Leica wobec tego zaproponowaliśmy nieco inne rozwiązanie – dalmierz laserowy.

 

Łuk pionowy

Dzisiejsze dalmierze laserowe to nie tylko mierniki odległości, ale również bogate w funkcje narzędzia pomiarowe. Pewna grupa z nich to dalmierze wyposażone w czujnik nachylenia (kąta pionowego) oraz transmisję danych pomiarowych, która przyśpiesza pracę i eliminuje przypadkowe błędy. Właśnie jeden z takich dalmierzy posłużył nam jako baza do stworzenia prostego systemu pomiarowego. Z uwagi na fakt, że klient wykorzystywał w firmie tablet firmy Apple, w naszym przykładzie wykorzystaliśmy dalmierz Leica Disto D510.

Idealną podstawą do systemu jest również dalmierz Disto D8, który to posiada dokładniejszy czujnik kąta i współpracuje z komputerami PC. (Więcej informacji na temat: które dalmierze można wykorzystać do pomiarów np. wnęk znajdzie na końcu wpisu.)

Mając już wybrany dalmierz oraz tablet do rejestracji danych potrzebować będziemy jeszcze uchwyt, dzięki któremu dalmierz będzie mógł pracować w płaszczyźnie pionowej oraz tyczkę na której owy uchwyt zamocujemy. W naszym przykładzie posłużyliśmy się tyczką Leica CLR 290 oraz uchwytem LSA 360.

Ideą tego pomiaru jest jednoczesne mierzenie odległości i kąta. Te dane posłużą nam później jako miary biegunowe do wykreślenia profilu w programie typu CAD.

Skrócony zapis pomiaru można zobaczyć na poniższym wideo. Na filmie została użyta aplikacja Disto Sketch, która generuje nam pliki wraz ze zestawieniem wymiarów. Aby osiągnąć widoczny na filmie efekt należy w dalmierzu uruchomić na stałe wyświetlanie wartości z czujnika nachylenia. Zamiast aplikacji Disto Sketch, możemy również użyć np. arkusza kalkulacyjnego i połączyć go z Disto D8 lub D810.

 

 

Dla wszystkich zainteresowanych na końcu wpisu zamieszczam arkusz kalkulacyjny użyty na powyższym filmie. Jeszcze tylko króciutkie objaśnienie jak działa i do czego służy ów arkusz. Otóż programy typu CAD umożliwiają wprowadzanie danych za pomocą współrzędnych kartezjańskich jak i biegunowych. Te ostatnie właśnie wykorzystaliśmy przy odwzorowywaniu kształtu profilu. Arkusz kalkulacyjny ma za zadanie przetworzenie uzyskanych wyników na formuły gotowe do wklejenia np. w Autocadzie. Przykładowy wynik pomiaru wklejany do programu CAD ma postać:

*2.1211<61.80

Gdzie:
* oznacza wprowadzanie współrzędnych bezwzględnych (od pkt. 0,0)
2.1211 oznacza odległość od punktu bazowego
< definiuje wprowadzanie kąta
61.80 oznacza kąt pod jakim zostanie wprowadzony punkt

Arkusz_kalkulacyjny_Pomiar_profilu_pionowego_dalmierzem

 

Na sam koniec dwie ważne rzeczy.

1. Wykonując pomiary z wykorzystaniem czujnika nachylenia musimy pamiętać o dokładności miernika kąta. O ile dokładność rzędu 0,1 – 0,2 stopnia w większości przypadków będzie wystarczająca dla niewielkich obiektów np. wnęk okiennych, o tyle do pomiarów profili pionowych np. całych pomieszczeń trzeba mieć na uwadze, że błędy pomiarowe mogą być spore. Więcej informacji na ten temat we wpisie: Jaka jest dokładność pomiaru z wykorzystaniem czujnika kąta.
2. Pytanie. Czy wszystkie dalmierze nadadzą się do tego typu pomiarów np. Bosch GLM 100C lub Disto D3a BT?

Niestety nie każdy dalmierz spełni wymagania niezbędne do tego typu pomiarów. Np. wspomniany w pytaniu dalmierz Bosch, ma wprawdzie czujnik nachylenia 360 stopni, ale może on być wykorzystywany do pomiaru kąta bez możliwości jednoczesnego mierzenia odległości. Dalmierz ten posiada drugi inklinometr do funkcji pośrednich i działa on w zakresie +/- 60 stopni co wyklucza go jako narzędzie do wykonania pełnego pionowego przekroju. Szkoda, że producent nie przewidział takiej możliwości ponieważ była by to ciekawa propozycja ze względu na cenę. Drugi wymieniony dalmierz –  Disto D3a BT ma czujnik kata pracujący tylko w zakresie +/- 45 stopni.

 

Lista dalmierzy, które na dzień dzisiejszy umożliwiają pomiar pełnego profilu pionowego:

Autor: Paweł Chrzanowski

Co o tym sądzisz ?

You must be logged in to post a comment.