Oto najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące dalmierza Leica Disto D810.

 

Jakie powiększenie kamery oferuje Disto D810?

Wbudowana kamera posiada opcję podglądu oraz dodatkowo tryby 1X, 2X i 4X powiększenia. Aktualną wartość powiększenia można obserwować na pasku informacyjnym. Aby zmienić wartość zoomu należy użyć klawiszy ze strzałką w górę lub w dół na klawiaturze dalmierza lub dwóch palców w geście „uszczypnięcia” i „rozciągania” na ekranie dotykowym.

 

Czy możliwe jest wykonywanie zdjęć dalmierzem i w jakiej rozdzielczości?

Disto D810 jako pierwszy dalmierz na świecie ma wbudowany aparat i daje możliwość wykonywania zdjęć. Rozdzielczość zdjęć wynosi 800×600 pikseli, natomiast rozdzielczość zrzutów ekranu 240×400. Wszystkie pliki są zachowywane w formacie JPG.

 

Jak mogę pobrać zdjęcia z dalmierza na komputer?
Wszystkie zapisane zdjęcia można załadować do komputera poprzez złącze USB. Po podłączeniu, komputer automatycznie wykrywa nowe urządzenie. Zdjęcia można skopiować za pomocą dowolnego menedżera plików.
Wskazówka: Nie możliwe jest wgrywanie zdjęć do dalmierza oraz usuwanie zdjęć z poziomu komputera. Tylko używając dalmierza można usunąć zdjęcia.

 

Czy jasność cyfrowego celownika może być regulowana?

Tak, przy użyciu strzałek w prawo i lewo na klawiaturze dalmierza.

 

Dlaczego punkt laserowy nie jest wycentrowany na krótkich odległościach?

Jest to tzw efekt paralaksy wynikający z położenia kamery oraz okna emisyjnego lasera. Efekt ten występuje tylko na odległościach do około 10 metrów. Efekt przesunięcia nie jest błędem a zupełnie normalną sytuacją. Dla dystansów poniżej 10 metrów zaleca się celowanie bezpośrednio punktem laserowym.

 

Jak dokładny jest czujnik nachylenia w Disto D810?

Dokładność czujnika nachylenia wynosi ±0.1° dla obudowy urządzenia. Dla wiązki lasera maksymalna odchyłka może być na poziomie -0.1° – +0.2°. Są to wartości dla temepratur pokojowych (20°C – 30°C). Dla innych temperatur maksymalne odchylenie może wzrosnąć o ±0.1°.

 

Jakie jednostki pomiaru nachylenia są wbudowane w dalmierz Disto D810?

Korzystając z dalmierza można używać jednostek pomiaru nachylenia:  ° , %, in/ft oraz mm/m.

 

Jaki jest zakres pracy inklinometru w Disto D810?

Disto D810 jest wyposażone w czujnik nachylenia/poziomu 360° pracujący w zakresie przechylenia poprzecznego < ±10°. Jeśli dalmierz zostanie wychylony poza zakres poprzeczny to na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie „I156„.

 

Czy czujnik nachyelnia może być kalibrowany przez użytkownika?

Tak. Opcję taką można znaleźć w ustawieniach. Po jej uruchomieniu zostaną wyświetlone wskazówki jak wykonać kalibrację samodzielnie.

 

Czy możliwe jest uyskanie dodatkowych informacji na temat wykonanych pomiarów?

Tak. Jeśli dostępne są dodatkowe informacje na temat wykonanych pomiarów, na pasku informacyjnym pojawi się ikonka dwóch strzałek. W takiej sytuacji klawiszami „do góry” i „do dołu” możemy przewijać ekran z dodatkowymi wynikami pomiarów.

 

Jaka jest dokładność pomiarów „na zdjęciu”?

Dokładność zależy w dużej mierze od tego jak ta funkcja zostanie użyta. Najlepsze rezultaty można osiągnąć kiedy mierzony obiekt maksymalnie wypełnia ekran dalmierza. W takim przypadku dokładność jest poniżej 1% mierzonego obiektu.

 

Jakie akcesoria są zalecane do Disto D810?

Statyw Leica TRI100
Dla dużych dystansów zaleca się użycie statywu. Statyw doskonale stabilizuje miernik i ułatwia precyzyjne namierzanie na cel.
Uwaga. Korzystając ze statyw TRI100 należy przełączyć punkt odniesienia pomiaru w ustawieniach dalmierza.

Adapter FTA360
Chcąc osiągnąć najelpsze rezultaty pomiarów wysokości zaleca się zastsowanie adaptera FTA, który ułatwia dokładne i precyzyjne namierzanie. Adapter ten jest zaprojektowany do współpracy ze statywami TRI70 oraz TRI100.
Główną zaletą użycia tego adapteru jest fakt, że osie obrotu głowicy oraz oś wiązki lasera przecinają się dokładnie w jednym punkcie. Dzięki temu można wykonywac pomiary pośrednie bez obaw o błąd położenia dalmierza.

Tarczki celownicze
Zaleca się w szczególności gdy używamy dalmierza na zewnątrz w bardzo nasłonecznionych warunkach pogodowych.

 

Czy dalmierz Leica Disto d810 umożliwia pomiar kątów poziomych?

Nie, wbudowany czujnik umożliwia tylko i wyłącznie mierzenie kątów pionowych. 

 

Jaka jest dokładność pomiaru przy użyciu funkcji pomiaru odległości zredukowanej?

To zależy od tego jak dużą odległość mierzymy oraz pod jakim kątem jest położony dalmierz podczas pomiaru. Dla przykładu: jeżeli mierzona odległość to 10 metrów przy kącie nachylenia 10° to błąd pomiaru odległości poziomej wyniesie 3mm.
Aby zminimalizować błąd staraj się wykonać pomiar w pozycji jak najbardziej zbliżonej do poziomu.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz we wpisie: jaki jest błąd pomiaru pośredniego z użyciem czujnika nachylenia.

 

Czy można wykasować pamięć z ostatnimi pomiarami?

Tak, poprzez przyciśnięcie przycisku DELETE będąc w trybie pamięci. Wszystkie zapamiętane wartości zostaną usunięte.

 

Czy mogę dodać lub odjąć stałą wartość od mierzonych odległości (tzw offset)?

Tak. W ustawieniach dalmierza jest możliwość zdefiniowania stałej wartości, która każdorazowo zostanie dodana lub odjęta od zmierzonej odległości.

 

Co to jest tryb Long Range (LR Mode)?

Dla pomiarów dużych odległości w niesprzyjających warunkach (np. w bardzo słonecznych warunkach) zaleca się się włączenie specjalnego trybu LR. Aby tego dokonac należy wejść do Menu dalmierza i uaktywnić opcję LR.
Kiedy funkcja ta będzie aktywna na pasku informacyjnym pojawi się symbol LR. Tryb ten pozwala na wykonanie pomiaru wtedy, kiedy normalnie nie było by to możliwe z uwagi na zbyt słaby sygnał powrotny objawiający się komunikatem I255. W tym trybie czas pomiaru ulega wydłużeniu (może zabrać nawet 7 sek). Korzystając z tego trybu zaleca się użycie statywu lub stałego punktu podparcia.

 

Skąd mogę wiedzieć czy dalmierz nadal wykonuje pomiar w trybie kamery do celowania?

Na pasku informacyjnym w czasie wykonywania pomiaru pojawi się ikonka zegara. Kiedy jest ona wyświetlona dalmierz wykonuje pomiar i nie powinno się nim poruszać.

 

Jak mogę uzyskać wydłużoną gwarancję dla Disto D810?

Informacje na ten temat można znaleźć we wpisie: jak przedłużyć gwarancję Leica Disto.
Co oznacza komunikat z cyframi, który wyświetla się zamiast wyniku pomiaru?

Jest to wiadomość kodowa. Kod w komunikacie sugeruje z jakiego powodu pomiar nie został wykonany. Użytkownik na podstawie informacji może poprawić warunki pomiaru aby wykonać prawidłowo pomiar.
Poniżej tabela z kodami błędów:

Nr Przyczyna Sposób na rozwiązanie
156 Wychylenie poprzeczne powyżej 10° Trzymaj urządzenie nie przechylając poprzecznie
162 Błąd kalibracji Upewnij się, że dalmierz jest położony absolutnie poziomo na płaskiej powierzchni. Powtórz procedurę kalibracji. Jeśli błąd pojawia się nadal, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.
204 Błąd obliczeń Wykonaj pomiar jeszcze raz
205 Pamięć zdjęć zapełniona Usuń zdjęcia
252 Temperatura zbyt wysoka Schłódź urządzenie
253 Temeperatura zbyt niska Ogrzej urządzenie
255 Sygnał zwrotny zbyt słaby, czas pomiaru zbyt długi Zmień powierzchnię odbicia
256 Sygnał zwrotny zbyt silny Zmień powierzchnię odbicia
257 Zbyt dużo światła w tle Zakryj miejsce pomiaru
258 Pomiar poza zakresem pomiarowym Popraw zasięg
260 Wiązka laserowa przerwana Powtórz pomiar 

 

Jak aktywować/deaktywować blokadę klawiatury?

Aby włączyć blokadę klawiatury należy w ustawieniach zaznaczyć ikonę blokady i ją uruchomić. Do dezaktywacji naciskamy klawisz ON/DIST i w ciągu 2 sekund klawisz  +/-.

 

Pomiar ze statywem – czy muszę na coś zwrócić uwagę?

Mierząc ze statywu należy mieć na uwadze to, że pomiar standardowo wykonywany jest od tylnej ścianki dalmierza. Aby mierzona odległość była właściwa należy zmienić w ustawieniach miejsce, od którego jest wykonywany pomiar na pomiar ze statywu. Po ponownym włączeniu dalmierza domyślnie funkcja ta jest wyłączona.

 

Co jest mierzone przy użyciu funkcji „śledzenie wysokości”?

Funkcja ta umożliwia określenie pośrednio wysokości mierzonego obiektu. Kombinacja odległości oraz kąta nachylenia podczas mierzenia np. ściany daje możliwość wyliczania wysokości pośrednio. Jest to przydatne wtedy kiedy odległość nie może być zmierzona bezpośrednio (np. mierzymy szklany obiekt, od którego niemożliwe jest odbicie lasera) lub kiedy mamy więcej punktów do zmierzenia w jednej linii pionowej.

 

Co oznacza norma ISO 16331-1?

Różne czynniki, takie jak kolor i struktura powierzchni, natężenie otaczającego światła oraz temperatura, w której wykonywany jest pomiar mają, bardzo istotny wpływ na dokładność i maksymalny osiągany zasięg pomiaru. Czynniki te nie były wcześniej ujęte w definicji standardu, każdy producent używał swoich własnych wytycznych. Taki stan rzeczy utrudniał właściwe porównanie parametrów obecnych na rynku dalmierzy laserowych.

Niewłaściwa interpretacja parametrów lub niedokładne dane mogą doprowadzić do podważenia wiarygodności pomiaru lub narazić użytkownika instrumentu na popełnienie kosztownych błędów.
Norma ISO 16331-1 szczegółowo określa w jaki sposób muszą zostać przedstawione informacje dotyczące dokładność oraz zasięgu pomiarów i opisuje niezbędne procedury pomiarowe. Sprawia, że specyfikacje dalmierzy laserowych mogą być kontrolowane przez niezależne instytucje, dzięki czemu bezpośrednie porównanie ich parametrów staje się możliwe.

 

Jak mogę zaprogramować moje ulubione lub najczęściej używane funkcje?

Naciśnij prawy górny lub lewy górny przycisk przez 2 sekundy. Wybierz, którą funkcję chciałbyś zaprogramować a następnie wciśnij przycisk (prawy lub lewy) pod którym chciałbyś zapisać funkcję.

 

Jaka wersja technologii Bluetooth jest wbudowana w Disto D810?

Leica DISTO™ D810 touch posiada moduł Bluetooth® SMART  (nazywany również Low Energy). Urządzenie pracuje ze smartfonami oraz tabletami z BT 4.0 oraz oznaczeniem:  Smart Ready. Wymagane jest również aby system operacyjny obsługiwał ten standard i dla przykładu są to systemy: iOS, Android od wersji 4.3 wzwyż, Windows 8 i MAC OS.

 

Czy Disto D810 współpracuje z urządzeniami mobilnymi Apple?

Tak. Disto D810 umożliwia komunikację z urządzeniami Apple. Wysyłanie zmierzonych wartości możliwe jest do telefonu iPhone (iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c) oraz do tabletu (iPad3, iPad 4, iPad Air, iPad mini).
Możliwe jest łączenie Disto bezpośrednio z aplikacjami obsługującymi dalmierz (można je znaleźć w AppStore) lub połączenie dalmierza w trybie klawiatury bezprzewodowej. Dalmierz wysyła w takiej sytuacji zmierzoną wartość do aktualnie otwartej aplikacji w miejsce kursora. Wybory trybu działania BT dokonujemy w ustawieniach dalmierza.

 

Czy Disto D810 współpracuje z urządzeniami mobilnymi Andorid?

Tak. Od wersji 4.3 wzwyż możliwe jest komunikowanie się z urządzeniami z zainstalowanym systemem Android. Wymagana jest obsługa standardu 4.0. Używane aplikacje powinny wspierać wymianę danych z dalmierzem poprzez Bluetooth (np. Leica Disto Sketch).

 

Czy mogę wysyłać dane z Disto D810 do komputerów z Windows?

Tak. Disto D810 umożliwia wysyłanie danych w trybie klawiatury bezprzewodowej (wybór trybu możliwy jest w ustawieniach dalmierza). Możliwe jest wysłanie zmierzonej wartości wprost do aktywnej aplikacji systemu Windows lub Mac w miejscu aktywnego kursora.
Udało nam się również połączyć z systemem Windows 7 choć współpraca obu urządzeń nie była stabilna.

Wydana została również aplikacja na system Windows 8.1 obsługująca współpracę z dalmierzem Disto D810.

 

Czy możliwe jest wysyłanie danych do systemów Windows Mobile, Windows RT lub Blackberry?

Nie, na chwilę obecna nie ma takiej możliwości.

 

Moje oprogramowanie używa przecinka jako znacznika dziesiętnego. Czy mogę zmienić to ustawienie?

Tak,  możliwa jest zmiana. W ustawieniach modułu BT w dalmierzu mamy wybór jaki znak dziesiętny ma być używany do komunikacji. Do wyboru mamy przecinek oraz kropkę.

 

Potrzebuję wypełnić arkusz kalkulacyjny danymi z pomiarów, gdzie po kolejnych wartościach aby przeskoczyć do następnego pola wymagane jest użycie klawisza Enter lub Tab. Czy mogę to ustawić w dalmierzu Leica Disto D810?

Tak. W ustawieniach Bluetooth mamy do wyboru opcję czy po przesłaniu zmierzonej wartości ma dodatkowo zostać wysłany sygnał przycisku Enter lub Tab.

 

Czy możliwe jest użycie strzałek na klawiaturze dalmierza jako klawiszy nawigacyjnych w arkuszu kalkulacyjnym?

Tak. Kiedy dalmierz połączony jest z urządzeniem typu tablet, telefon czy komputer w trybie klawiatury, lewy górny przycisk daje możliwość włączenia lub wyłączenia trybu klawiszy kierunkowych działających jako kursory.

 

Jaka jest różnica między trybem Bluetooth tekstowym i kalkulacyjnym?

W trybie tekstowym, zmierzona wartość zostanie wysłana dokładnie w takiej postaci w jakiej jest wyświetlana. Będzie zatem zawierała również znak jednostki. W trybie arkusza kalkulacyjnego transmiotowane są wyłącznie cyfry bez żadnych jednostek.

 

Jak długo zajmuje pełne naładowanie akumulatora w dalmierzu Disto D810?

To zależy od użytej ładowarki. Korzystając z dołączonej do zestawu ładowarką przybliżony czas ładowania to 4 godzin.

 

Czy moge samodzielnie wymienić baterie w Disto D810?

Akumulator w dalmierzu może być wymieniony tylko i wyłącznie w serwisie. Aby tego dokonać skontaktuj się z nami.

 

Czy Leica oferuje aplikacje do dalmierza?

Tak. Dostępna jest bezpłatnie aplikacja Disto Sketch dla systemów opartych o iOS oraz Android.

 

Jak należy ustawić dalmierz podczas pomiaru na zdjęciu?

W trybie pomiaru na zdjęciu niezmiernie ważne jest aby dalmierz mierząc odległość był skierowany prostopadle do mierzonego obiektu. Wskazane jest również aby mierzony obiekt wypełniał maksymalnie ekran dalmierza ale nie wykraczał poza jego obszar. Dzięki takiemu ustawieniu osiągane są najlepsze dokładności.

 

Autor: Paweł Chrzanowski

Co o tym sądzisz ?

You must be logged in to post a comment.