Wszystkim użytkownikom dalmierza Leica Disto D810 zalecamy sprawdzenie aktualnej wersji oprogramowania dalmierza i w razie potrzeby przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego. W wersjach poniżej 1705 został wykryty błąd, który powoduje problemy z zapisem zdjęć i pamięcią po wykonaniu około 500 pomiarów.

Na początek informacja jak dokonać sprawdzenia wersji zainstalowanego oprogramowania w Disto D810. Po uruchomieniu dalmierza należy wcisnąć kolejno przyciski na klawiaturze:

D810_sprawdzenie_oprogramowania d810_wersja_firmware01

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli twoja wersja to 1705, możesz wyłączyć dalmierz i używać go bez obaw. Jeśli natomiast posiadasz wcześniejszy wariant zalecamy wykonanie aktualizacji wg poniższych wskazówek.

 


Pamiętaj o tym, aby skopiować wszystkie dane z dalmierza przed wykonaniem procesu aktualizacji. 

Aktualizacja oprogramowania w Disto D810 - krok po kroku.

1. Pobierz program aktualizacyjny: Leica-Disto-D810-update
2. Zainstaluj program wg. wskazówek
3. Uruchom program aktualizacyjny na komputerze PC
4. Uruchom dalmierz
5. Przyciśnij klawisz nawigacyjny "w dół", aż osiągniesz "USB RNDIS"
6. Naciśnij przycisk potwierdzenia
7. Naciśnij przycisk C/OFF przez dwie sekundy aby wyłączyć dalmierz.
8. Podłącz dalmierz do komputera za pomocą kabla USB
9. Dalmierz włączy się automatycznie a na ekranie pojawi się ikona baterii.
10. Kliknij przycisk Start aby rozpocząć aktualizację.
11. Proces aktualizacji zajmie około 10 minut.
Uwaga! W tym czasie nie rozłączaj urządzeń. Komunikat o błędzie z numerem 5056 może się krótkotrwale pojawiać podczas instalacji.
12. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie zobaczysz komunikat o pomyślnym zakończeniu procesu.

Autor: Paweł Chrzanowski

Co o tym sądzisz ?

You must be logged in to post a comment.